Sò đỏ bán ở đâu tại tp HCM

Sò đỏ bán ở đâu tại TPHCM

175.000 đ/ kg

Sò đỏ bán ở đâu tại tp HCM

Sò đỏ bán ở đâu tại tp HCM

175.000 đ/ kg